משלוח חינם עבור הזמנות מעל 200₪
תנאי שימוש

תנאי שימוש ותקנון

1.כללי 

1.1 אתר זה משמש כחנות אינטרנטית. המופעלת ע”י חברת אלפא אייר אתלטיקס בע”מ מרחוב הסדנא 18 חולון. – להלן: “החברה”

1.2 הפרסום בחנות מציע ללקוחות פריטים הנמכרים ע”י החברה ומפיציה ברחבי הארץ.

1.3 הוראות והתניות התקנון, יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי מבקר בדף זה. להלן “המבקר/משתמש” ועל כל רכישה שתתבצע על ידי המבקר/משתמש באמצעות האתר. התניות והודעות הנכללות בתקנון זה כלשונם. השימוש באתר זה ייחשב כהסכמה מצד “המבקר/משתמש” לכל התנאים. הוראות אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין “המבקר/משתמש” לבין החברה. הינך מצהיר ומתחייב כי קראת את תקנון האתר והנך מסכים ומתחייב להוראותיו. 

1.4 תקנון זה נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה במשתמע.  

1.5 באתר קיימים  קישורים חיצוניים לאתרי אינטרנט שאינם קשורים ו/או מופעלים על ידי החברה. קישורים אלו נועדו לשימוש “המבקר/משתמש”. החברה אינה אחראית על התכנים המופיעים באתרים אלו  ואין בהכללתם אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם מצד החברה.

1.6 החברה תפעל לתפעול שוטף של האתר. יחד עם זאת, עלולים לחול שיבושים בפעילותו של האתר אשר אינם תלויים בחברה, לפיכך, החברה לא תהיה אחראיות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם  ל”המבקר/משתמש” עקב אי קבלת ההצעה לרכישת המוצר באמצעות האתר והגולש פוטר בזה את החברה, מכל נזק כאמור. 

1.7 מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) ולפיכך, לא תהיה ל  “המבקר/משתמש” כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר.

 

2. מכירה 

2.1 באתר נמכרים מוצרים במחיר הנקוב ועד גמר המלאי. “המבקר/משתמש”  הבוחר מוצר, נדרש לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הרכישה. ביצוע הריכה ע”פ הוראות האתר.

2.2 המחיר והסכום לרכישה באתר הינו הסכום כולל מע”מ.

2.3 המחירים המופיעים באתר, הינם מחירי מחירון ולא בהכרח המחיר הזול ביותר. מומלץ לבצע סקר שוק טרם ביצוע רכישה באתר.

2.4 באתר מוצעים למכירה מגוון הפריטים ע”פ החלטת החברה בלבד.

2.5 ההחברה מציעה לרכישה באתר מוצרים במחיר, בכמות ובתנאים כפי שתראה לנכון. ע”פ שיקול דעתה בלבד.  לחברה שמורה הזכות להוסיף/לגרוע מוצר על המוצרים המוצעים באתר. לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה , את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

2.6 הרכישה באתר הינה בתשלום אחד. לא ניתן לחלק לתשלומים.

2.7 לצורך ביצוע רכישה, על “המבקר/משתמש” לבצע הרשמה לאתר ולהזין את פרטי המשתמש כפי שיתבקש מהאתר להשלמת תהליך הרישום.

2.8 חיוב לביצוע הרכישה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה ואישור החברה על המצאות הפריטים במלאי ותנאי האספקה. 

2.9 בסיום הפעולה, תתבצע בדיקה לפרטי כרטיס האשראי. עם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. 

2.10 הרישום לאתר עם פרטים כוזבים ושקריים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.11 ברכישה שלא אושרה ע”י חברות האשראי, תועבר לרוכש הודעה בה יידרש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של חברות האשראי לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש , פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי . 

2.12 החברה תהיה זכאית לבטל עיסקה בשל עיכוב/אי אישור של חברת האשראי. 

2.13 כל הזמנה ואספקת פריט  מהאתר, כפופה להמצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה.

2.14 יובהר כי החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים ועד לאספקתם. אולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת החברה מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות כתובת הדוא”ל שהזנת או באמצעות הטלפון . במקרה זה, תהיה רשאית החברה להציע לך מוצר חלופי למוצר שהוזמן ולאו דווקא באותו הערך המוצע. במידה ותקבל את ההצעה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהיה זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך והחברה תמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, כפי ששולם.

2.15 פרטי הרכישה והרוכש ישמשו את החברה בלבד ולצורך מידע פנימי לצורך בקרת איכות ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

2.16 מערכת המחשוב של החברה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר החברה ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

 

3. אספקה  ומשלוח

3.1 החברה תוודא אספקה ומשלוח  למוצר הנרכש בתוספת דמי משלוח כפי שמפורטים באתר לכתובת בתוך בישראל, ובמועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם נכתב אחרת באתר. 

3.2 החברה תפעל כדי לספק את המוצר ע”פ תנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, ומתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי. 

3.3 אספקה לאיזור מוגבל ביטחוני, החברה רשאית לשלוח את המוצרים לרוכש למיקום סמוך ומקובל אשר יתואם מראש עם הרוכש. החברה עושה מאמץ לספק במועד מוצרים לאיזור מוגבל מבחינה ביטחונית, אולם, באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14  יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, והעיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר. לחברה שמורה הזכות להודיע כי מטעמים בטחוניים ואחרים, אין באפשרותה לספק את המוצר לאותו אזור שצויין ע”י “המבקר/משתמש”  ובמקרים אלו כאמור, לא תתקבל הצעתו לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע”י מי מהצדדים. 

3.4 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה מיוחדת. הובלה מיוחדת משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה כאמור, החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה. 

3.5 לחברה שמורה הזכות להודיע  “המבקר/משתמש” , כי עקב נסיבות מיוחדות כגון: אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה החברה רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציע, ויבוטל התשלום של הלקוח במידה ובוצע.

3.6 זמני אספקת המוצרים כפי שמצויינים בדף המכירה כוללים רק את חישוב של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת , ערבי חג וימי חג). 

3.7 באספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת הזכות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר. 

3.8 איסוף עצמי- במידה ותבחר האופציה של איסוף מוצר עצמאית על הרוכש להגיע לאחר תיאום מראש, אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי.

 

4. אחריות

4.1 תקופת האחריות למוצר משתנה ע”פ סוג המוצר. יש לעיין בתנאי האחריות טרם ביצוע העסקה.

4.2 האחריות לא תהיה תקפה במקרה שהנזק נגרם עקב שימוש לקוי של “המבקר/משתמש”  במוצר. כגון: שבר, נפילה, רטיבות, תחזוקה לקויה, חתכים מכוונים, שימוש לא נכון במוצר וכד’

4.3 הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה  הנדרש לפריט אשר נרכש באמצעות האתר וע”פ הוראות היצרן, אלא אם נכתב אחרת.

4.4 בהפעלת האחריות, הלקוח ישלח את הפריט אל חברת אלפא אייר אתלטיקס בע”מ, בצירוף חשבונית העסקה. החברה תהיה אחראית לתיקון המוצר או החלפתו לפי מדיניות השירות של המוצר. 

4.5 במקרה ולא ניתן לתקן מוצר שבאחריות, יוצע ללקוח החלפה או זיכוי על פי מלאי המוצר ותנאי האחריות, ובהתאם למדיניות הביטולים של החברה.

  

5. שימוש באתר

5.1 מורשים להשתמש באתר לרבות ביצוע רכישה, תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות ובכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

o        המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות

o        המשתמש בעל תעודת זהות תקפה

o        המשתמש מחזיק בכרטיס אשראי בתוקף

o        למשתמש כתובת במדינת ישראל ובעל כתובת דואר אלקטרוני פעיל.

 

6. שירות לקוחות

6.1 למידע על המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצר הנרכש באתר,  מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות בחברת אלפא אייר אתלטיקס בע”מ שישמחו לעזור בטלפון 03-5501177.

6.2  לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות מפעיל האתר בדוא”ל 

6.3 ביטול עסקה / מכירה ו/או כשל תמורה. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע”א – 2010

6.4 החזר כספי יינתן במקרים הבאים:

o        תקף כאשר ערך הטובין ו/או השירות עולה על 50 ₪. 

במוצרי ביגוד והנעלה – פרק זמן לביטול הינו מיום הרכישה ועד תום 2 ימים שלאחריו, שאינם ימי מנוחה, ובלבד שהתווית לא הוסרה ובמוצר לא נעשה שימוש.

o        כלל המוצרים לא כולל ביגוד והנעל – פרק זמן לביטול מיום הרכישה הינו 14 יום, באריזתם המקורית ובמידה ולא נעשה בהם שימוש.

o        לא ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצרים שהוזמנו או יוצרו במיוחד לפי דרישת הלקוח כגון הדפסה, מידות, צבעים מיוחדים ומוצרים שאינם מופיעים באתר.

o        החזר כספי יבוצע לא יאוחר מ-7 ימי עסקים באותו אופן בו בוצעה העסקה.

o        צרכן המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לחברה חשבונית ו/או סרט קופה ו/או פתק החלפה, המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק.

6.5 החברה רשאית למנוע מרוכש ההשתתפות לרכישה באתר באופן זמני או לצמיתות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע מהרוכש להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש בקשות להצעות בכל אחד מהמקרים הבאים: 

o        אם מסרת במתכוון פרטים שגויים

o        אם בוצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצד שלישי כלשהם, לרבות לקוחות החברה והחברות המציעות את שירותי החברה. 

o        אם נעשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה. 

o        אם הפרת תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה.

o        אם  בעבר, שלא כדין , מנעת מלשלם עבור מוצר שרכשת באמצעות החברה.

6.6 לידיעה:  החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך. 

6.7 על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. 

בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, החברה תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורה.

6.8 החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

6.9 הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב , לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 

7. שיפוט התדיינות משפטית 

7.1 בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית. 

 

8. תנאים נוספים

8.1 החברה שומרת על לזכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע ממנו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה באותה העת בתוקף ויפורסם באתר החברה. 

8.2 ידוע ל “המבקר/משתמש”  כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר החברה יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר החברה. 

8.3 תמונות המוצרים באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע ל “המבקר/משתמש”  כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי החברה שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע ל “המבקר/משתמש”  כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר החברה וכי על “המבקר/משתמש”  להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור מילולי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה.  

8.4 ידוע ל “המבקר/משתמש”  באתר החברה כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר החברה הינם בבעלותה הייחודית המלאה והמוחלטת של החברה. “המבקר/משתמש”  באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר החברה ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול, ו/או פרסום ללא הסכמתה של החברה מראש ובכתב. על אף האמור, “המבקר/משתמש”  רשאי להשתמש באתר החברה אך ורק על מנת לבצע הזמנות ורכישת מוצרי החברה ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.

8.5 מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה, יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע האגור – לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

8.6 אין להעתיק תמונות או כל נתון טכני אחר בכדי להשתמש בו לצרכים שאינם קשורים לאתר ולחברה באופן ישיר, כגון: אתרים אחרים, שימוש לפרסום ללא אישור החברה בכתב. 

8.7 סודיות פרטי הגולש במכירה ובפרטיות, החברה תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הגולשים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. 

ט.ל.ח